BADANIA

BADANIA NAUKOWE
 
Tematyka badawcza jest realizowana w następujących blokach tematycznych:
 
 1. Ocena zawartości i potencjalnej biodostępności składników mineralnych (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Na, K) i metali toksycznych (Pb, Cd) w produktach spożywczych, suplementach diety, racjach pokarmowych różnych grup ludności.
 2. Ocena stanu odżywienia organizmu ludzi i zwierząt składnikami mineralnymi (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu) z wykorzystaniem odpowiednich biomarkerów (analiza krwi, moczu, włosów).
 3. Ocena biologicznej aktywności związków metali (Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Cr), ich biodostępności i interakcji w ustroju, z wykorzystaniem modeli komórkowych (Caco-2) i zwierząt laboratoryjnych (szczury) w warunkach zdrowia i zaburzeń metabolicznych (hiperglikemia, hiperlipidemia, insulinooporność) oraz z udziałem ludzi zdrowych i chorych.
 4. Ocena toksyczności nowych form chemicznych związków mineralnych z wykorzystaniem modeli in vitro i in vivo (toksyczność ostra, podostra, mutagenność, teratogenność na zwierzętach laboratoryjnych)
 5. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności.
 6. Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej nowych związków i preparatów przeznaczonych do suplementacji diety oraz o działaniu farmakoterapeutycznym (np. związki kompleksowe Cr(III), badania toksykologiczne i żywieniowe).
 7. Projektowanie nowych produktów funkcjonalnych o zwiększonej zawartości lub podwyższonej bioprzyswajalności związków bioaktywnych (tzw. "Żywność dla zdrowia") - ocena aktywności biologicznej i bezpieczeństwa - w badaniach in vitro i in vivo.
 
 
 
 
 PROJEKTY BADAWCZE od 2000 r.
 
Projekty międzynarodowe
 
1.      5 Program Ramowy UE, Projekt FeMMES “Evaluation of the safety and efficacy of iron supplementation in pregnant women”. QoL-2002-NAS (QLK1-CT-1999-00337), 2002-2004, kierownik zespołu z UPP.
 
2.      6 Program Ramowy UE, Projekt Sigma Chain, “Developing a Stakeholders’ Guide on the vulnerability of food and feed chains to dangerous agents and substances”. FOOD-CT-2006-518451, 2006-2009, wykonawca z UPP.
 
 
Projekty krajowe
 
1.      Projekt badawczy KBN 3P06T 05223, pt „Wpływ fruktanów i chromu na gospodarkę mineralną i węglowodanową u szczurów zdrowych i z farmakologicznie wywołaną cukrzycą”, 2002-2005, kierownik.
 
2.      Projekt badawczy KBN 2 P06 T 08628, pt. „Wpływ czynników agrotechnicznych i technologicznych na skład mineralny i potencjalną bioprzyswajalność wybranych pierwiastków nasion roślin strączkowych na przykładzie łubinu”, 2005-2007, wykonawca.
 
3.      Projekt badawczy MNiSW 2 P06T 03830, pt „Opracowanie metody syntezy nowych związków kompleksowych chromu(III) oraz ocena aktywności biologicznej i możliwości ich wykorzystania do suplementacji diety i/lub wspomagania leczenia insulinooporności”, 2006 - 2009, kierownik.
 
4.      Projekt badawczy MNiSW 2 P06T 02330, pt. „Wpływ deprywacji pokarmowej i poziomu cynku w diecie na gospodarkę cynkiem oraz dystrybucję wybranych białek związanych z regulacją apetytu w organizmie”, 2006 - 2010, wykonawca.
 
5.      Projekt badawczy MNiSW 2 P06T 080 29 pt. „Ocena możliwości wykorzystania produktów przygotowanych na bazie suszu grzybów boczniaka Pleurotus ostreatus i shiitake Lentinulla edodes w żywieniu osób z hiperlipidemią oraz wegetarian”, 2005-2008, wykonawca.
 
6.      Badania statutowe 508-86-5, pt. Ocena sposobu żywienia, skażenia diety i stanu odżywienia różnych grup ludności w aspekcie prewencji chorób dietozależnych. 2000 –obecnie. Miejsce realizacji: Katedra Higieny Żywienia Człowieka. Źródło finansowania, MNiSW.
 
7.      Badania statutowe 508-86-6, pt. Ocena bezpieczeństwa i efektywności wzbogacania żywności oraz suplementacji diety wybranymi substancjami bioaktywnymi w badaniach modelowych na zwierzętach oraz u ludzi. 2000 – obecnie. Miejsce realizacji: Katedra Higieny Żywienia Człowieka. Źródło finansowania: MEiN.
 
 
8.      Projekt UPP 188/TŻ/86/W, pt „Wpływ czynników żywieniowych i nieżywieniowych na biodostępność składników mineralnych w organizmie zwierząt i ludzi”, 2000-2003, kierownik, 2004-2006, wykonawca
 
9.      Projekt UPP 226/TŻ/86/W, pt „Wpływ suplementacji związkami Cr (III) na płodność i rozrodczość u szczura. Ocena działania teratogennego związków Cr(III)”, 2004-2007, kierownik
 
10. Projekt UPP 242/TŻ/86/W, pt. „Wpływ suplementacji diety preparatami Cr(III) i inuliną na wskaźniki biochemiczne krwi u ludzi chorych na cukrzycę”, 2005-2008, kierownik
 
11. Projekt POIG 01.01.02-00-061/09 "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych" 2010-2014, wykonawca.
 
Projekty interdyscyplinarne - we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
 
 1. Projekt badawczy 4/86/WI/05/AE pt. „Wpływ suplementacji wysokimi dawkami biomimetycznego kompleksu Cr(III) na organizm szczurów doświadczalnych”, 2005, kierownik
 2. Projekt badawczy 3/86/WI/05/AE, pt. „Badania wpływu wybranych parametrów na trwałość kompleksów Cr(III) z przeciwutleniaczami polifenolowymi”, 2005, wykonawca
 3.  Projekt badawczy 4/86/WI/06/AE, pt: „Wpływ suplementacji wysokimi dawkami biomimetycznego kompleksu chromu(III) z kwasem propionowym na wybrane wskaźniki krwi u szczura. Ocena działania toksycznego”, 2006, kierownik
 4.  Projekt badawczy 10/86/WI/06/AE, pt. „Badania wpływu wybranych parametrów na trwałość kompleksów Cr(III) z przeciwutleniaczami polifenolowymi”, 2006, wykonawca
 
 WSPÓŁPRACA NAUKOWO-BADAWCZA
 
Ośrodki zagraniczne
 1. prof. dr. David Kitts, Food Science Group, Faculty of Land and Food Systems, The University of British Columbia, Vancouver, Canada
 2. prof. dr. Harry McArdle, Rowett Research Institute, Aberdeen, Scotland
 3. prof. dr. Kazim Sahin, Veterinary Faculty, Firat University, Elazig, Turkey
 4. prof. dr. John B. Vincent, Department of Chemistry, The University of Alabama, Tuscaloosa, USA
   
Ośrodki krajowe
 1. prof. dr hab. Bogdan Dębski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynarjnej, SGGW, Warszawa.
 2. prof. dr hab. Henryk Szymusiak, prof. dr hab. Ryszard Zieliński, Katedra Technologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu.
 3. dr hab. Eleonora-Lampart Szczapa, prof. nadzw. Katedra Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauki o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 4. prof. dr hab. Paweł Maćkowiak, prod. dr hab. Krzysztof K. Nowak, Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 5. prof. dr hab. Włodzimierz Grajek, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 6. prof. dr. hab. Krzysztof Szyfter, Zakład Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 7. dr hab. Grażyna Duda, prof. dr hab. Juliusz Przysławski, Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskeigo w Poznaniu.
 8. prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik, dr Paweł Bogdański, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych I Nadciśnienia Tętniczego, (Wydział Lekarski I) Uniwersytet Medyczny Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu.