DYDAKTYKA

 

 
 
Wykaz zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010
 
 
WYKŁADY - SEMINARIA
 
Studia stacjonarne
 
1.      Podstawy toksykologii, III rok ogólny (15 h)
2.      Toksykologia żywności, III rok, żywienie człowieka i dietetyka (30h)
3.      Toksykologia, IV rok, ochrona środowiska (30 h)
4.      Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu, magisterski IIo, semestr I (10 h)
5.      Ekologia i ochrona konsumenta – przedmiot do wyboru, magisterski IIo, żywienie , dietetyka, zarządzanie jakością żywności (15 h)
6.      Analityka w służbie bezpieczeństwa i jakości żywności, IV rok, specjalizacja: zarządzanie jakością żywności, studia stacjonarne (2 h)
7.      Wykład monograficzny dla V roku ogólnego – studia stacjonarne (2 h)
8.      BIOHUM 15 (Principals of Food Toxicology – Erasmus course) (15 h)
9.      Seminarium inzynierskie, III rok, dietetyka
10. Seminarium, IV rok, dietetyka
11. Seminarium magisterskie, IIo, semestr I i II
12. Pracownia specjalizacyjna I, magisterski II0, semestr I
13. Pracownia specjalizacyjna II, magisterski II0, semestr II
 
Studia niestacjonarne
 
1.      Podstawy toksykologii, III rok ogólny (15 h)
2.      Higiena i toksykologia żywności, IV rok, żywienie człowieka, dietetyka i przemysłowcy-ogólny (20 h)
3.      Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu, magisterski IIo
4.      Propedeutyka zdrowego żywienia (2 h)
5.      Seminarium, magisterski IIo, semestr I
6.      Seminarium, P-d, IV