KONTAKT

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Krejpcio
 
Zakład Higieny i Toksykologii Żywności
 
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań
 
tel. 61 848 7336 lub 61 848 7334
fax: 61 848 7332
 
e-mail: zkre@up.poznan.pl