PUBLIKACJE

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE Z OSTATNICH 5 LAT (2005-2010)
 
 
2010
 
1.      Staniek H., Krejpcio Z., IwanikK.: Evaluation of the acute oral toxicity class of tricentric chromium(III) propionate complex in rat, Food and Chemical Toxicology, 2010, 48, 859–864.
2.       Maćkowiak P., Krejpcio Z., Sassek M., Kaczmarek P., Hertig I., Chmielewska J., Wojciechowicz T., Szczepankiewicz D., Wieczorek D., Szymusiak H., Nowak K.W.: Evaluation of insulin binding and signaling activity of newly synthesized chromium(III) complexes in vitro.  Molecular Medicine Reports, 2010, 3, 347-353.
 
2009
 
1.       Gambling L., Czopek A., Andersen H.S., Holtrop G., Srai S.K., Krejpcio Z., McArdle H.J.: Fatal iron status regulates maternal iron metabolism during pregnancy in the rat. American Journal of Physiology – Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 2009, Apr; 296(4): R1063-1070.
2.       Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Suliburska J., Wójciak R.W. and Hoffman A.:Effect of technological processes on the release of copper, iron and zinc from lupine grain preparations (lupinus albus butan var.) In in vitro enzymatic digestion. Fresenius Environmental Bulletin, 2009, 18(10a), 1923-1926,
3.       Krejpcio Z., Rafał W. Wójciak, Halina Staniek, Julia Wiśniewska.: Effect of dietary fructans and chromium(III) supplementation on apparent fat digestibility and blood lipid indices in rat. ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2009, 8(2), 85-92.
4.       Suliburska J., Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Wójciak R.W.: Wpływ rodzaju śruty oraz zabiegów technologicznych na stopień uwalniania wapnia i magnezu z nasion trzech gatunków łubinu (Lupinus albus, Lupinus luteus, Lupinus angustifolius). Towaroznawcze Problemy Jakości, 2009, 2(19), 73-81
5.       Staniek H., . The effects of tricentric chromium(III) propionate complex supplementation on pregnancy outcome and maternal and foetal mineral status in rat. Food and Chemical Toxicology, 2009, 47, 2673-2678. 
6.       Staniek H., Magdalena Kostrzewska-Poczekaj M., Magdalena Arndt M., Szyfter K., Krejpcio Z.: Genotoxicity assessment of chromium(III) propionate complex in the rat model using the Comet assay. Food and Chemical Toxicology, 2009, 48, 89-92.
7.       Durkalec-Michalski K., Suliburska J., Krejpcio Z., Bogdański P.: Ocena stosowanych modyfikacji dietetycznych i profilu lipidowego pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2009, 2, 396-401.
8.       Król E., Krejpcio Z.: Wpływ diety wysokotłuszczowej na wskaźniki ogólnowzrostowe i tkankowe poziomy wapnia i magnezu u szczura. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2009, 2, 440-445.
9.       Staniek H., Krejpcio Z., Szymusiak H., Zieliński R.: Wpływ suplementacji diety szczurów chromem(III) i kwercetyną na gospodarkę wapniem i magnezem u szczura. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2009, 1, 151-156.
10.   Krejpcio Z., Wójciak W. R., Staniek H., Wiśniewska J.: Wpływ suplementacji diety fruktanami typu inuliny i chromem(III) na wskaźniki gospodarki magnezem u szczura. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2009, 4(65), 175-182.
11.   Kobus J., Flaczyk E., Krejpcio Z., Staniek H.: Wpływ okresu wegetacyjnego na zawartość antyoksydantów w ekstraktach z Ginko biloba L. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2009, 4(65), 110-115.
12.   Suliburska J., Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Wójciak, R.W.: Effect of fermentation and extrusion on the release of selected minerals from lupine grain preparations. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 2009, 8(3), 87-96.
13.   Durkalec-Michalski K., Suliburska J., Krejpcio Z.: Palenie tytoniu w wybranej grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Przegląd Lekarski, 2009, 66, 10, 729-732.
14.   Durkalec-Michalski K., Suliburska J., Krejpcio Z., Bogdański P.: Ocena stosowania suplementów witaminowo-mineralnych oraz preparatów ziołowych przez wybraną grupę pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, 42, 3, 728-733.
15.   Suliburska J., Bogdański P., Krejpcio Z., Pupek-Musialik D.: Wpływ perindoprilu, amlodypiny i indapamilu na aktywność pepsyny in vitro. Farmacja Współczesna, 2009, 2, 171-174.
16.   Suliburska J., Krejpcio Z., Wójciak R.W.: Emotional stress and primary hypertention in adults. European Psychiatry. The Journal of the European Psychiatric Association. 17th European Congress of Psychiatry, Lisbon, 24-28.01.2009. P03-273.
17.   Durkalec-Michalski K., Suliburska J., Krejpcio Z., Bogdański P.: Sposób żywienia a występowanie otyłości u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2009, 5, 3, 128-129.
 
 
2008
 
1.  Suliburska J., Krejpcio Z., Bogdański P.: Czy osoby dorosłe z nadciśnieniem tętniczym stosują dietę niskosodową ?. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2008, 41, 3, 695-698.
2. Krejpcio Z., Wójciak R.W., Staniek H. The concentration of calcium, magnesium and phosphorus in selected tissues of STZ-induced rats. Trace Elements and Electrolytes, 2008, 25, 4, 213-217.
3. Krejpcio Z., Król E.: Poglądy na temat roli chromu(III) w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy. Diabetologia Praktyczna. 2008, 9, 3-4, 168-175.
4.  Suliburska J., Krejpcio Z., Michalski K., Bogdański K., Pupek-Musialik D.: Ocena wybranych wskaźników biochemicznych krwi osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w aspekcie ich sposobu żywienia. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2008, 4, 3, 101-106.
5.  Suliburska J., ,Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Wójciak R.W.: Wpływ procesów technologicznych na stopień uwolnienia składników mineralnych z nasion łubinu w warunkach in vitro. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2008, 4(17), 42-47.
6.  Malinowska P., Szymusiak H., Krejpcio Z.: A QSAR study of oat avenanthramides – novel potent antioxidants with potential applications as food additive. Proceedings of The 16th IGWT Symposium “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Suwon, Republic of Korea, 18-23.08.2008, vol. II, 456-460.
7. Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Suliburska J., Wójciak R.W., Hoffmann A., Szukala J.: Improving minerals bioavailability from lupine grains by technological processing Proceedings of The 16th IGWT Symposium “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Suwon, Republic of Korea, 18-23.08.2008, vol. II, 821-825.
8. Lampart-Szczapa E., Szukała J., Krejpcio Z., Czaczyk K., Suliburska J., Hoffmann A.: Influence of cultivation conditions on lupin seeds, tannins and phytate contents an well as minerals (Ca, Mg, Fe, Zn Cu) bioaccessibility. Proceedings of the 12th International Lupin Conference, 14-18.09.2008, Fremantle, Australia. 
9. Suliburska J., Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Wójciak R.W.: Effect of technological processing on the release of minerals from lupin seeds in in vitro conditions. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2008, 4(17), 23-29.
 
2007
 
1.  Krejpcio Z., Król E., Sionkowski S.: Evaluation of heavy metal contents in spices and herbs available on the Polish market. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, 16 (1), 97-100.
2.  Staniek H., Krejpcio Z., Szymusiak H., Zieliński R., Wieczorek D.: Wpływ wysokich dawek pokarmowych chromu(III) i kwercetyny na gospodarkę żelazem u szczura. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 1/2, 105-110.
3.  Król E., Krejpcio Z., Troszok U.: Ocena wartości odżywczej diet całodziennych wybranej grup pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 1/2, 139-143.
4.  Krejpcio Z., Olejnik D., Przybylska A.: Sposób żywienia wybranej grupy pacjentów z chorobami układu krążenia. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 1/2, 226-231.
5.  Wójciak R.W., Krejpcio Z., Mojs E., Olejnik D.: Ocena biopierwiastkowego stanu odżywienia kobiet z zaburzeniami odżywienia. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 873-877.
6.  Staniek H., Krejpcio Z., Szymusiak H., Zieliński R.: Wpływ wysokich dawek pokarmowych chromu(III) i kwercetyny na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi u szczura. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 1069-1073.
7.  Suliburska J., Duda G., Krejpcio Z.: Spożycie kawy i herbaty a występowanie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 111-115.
8.  Król E., Krejpcio Z., Troszok U.: Ocena poziomu wiedzy żywieniowej u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 1127-1131.
9.  Krejpcio Z., Wójciak R.W., Śmigiel-Papińska D., Staniek H., Tubacka M.: Wpływ dodatku fruktanów i chromu(III) do diety na strawność makroskładników odżywczych u szczura. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 1173-1178.
10.   Wieloch D., Wieczorek D., Staniek H., Krejpcio Z., Szymusiak H., Zieliński R.: Synteza i wybrane właściwości fizykochemiczne nowych biomimetycznych kompleksów chromu(III). II. Kompleksy z alaniną i glicyną. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 1185-1190.
11.   Wieczorek D., Wieloch D., Staniek H., Krejpcio Z., Zieliński R. Szymusiak H.,: Synteza i wybrane właściwości fizykochemiczne nowych kompleksów chromu(III z kwasem octowym lub mlekowym. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 1191-1196.
12.   Suliburska J., Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Wójciak RW.: Wpływ rodzaju śruty oraz zabiegów technologicznych na stopień uwolnienia żelaza, miedzi i cynku z nasion łubinu odmiany Juno. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 1269-1273.
13.   Lampart-Szczapa E., Szukała J., Krejpcio Z., Nogala-Kałucka M., Czaczyk K., Kossowska I., Hoffmann A.: Warunki uprawy i przetwarzania łubinu – czynniki modyfikujące zawartość fitynianów i tanin – endogennych inhibitorów biodostępności składników mineralnych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, 34, 3/4, 1274-1280.
14.   Krejpcio Z., Kurył T., Dębski B., Wójciak R.W. : Wpływ suplementacji diety fruktanami i chromem(III) na stężenie glukozy i insuliny oraz β-oksydację w limfocytach szczurów z cukrzycą typu 1. Medycyna Weterynaryjna, 2007, 63(11) suplement, 1494-1496.
15.   Krejpcio Z., Kitts D.A.: Characteristics of Maillard’s reaction products obtained from ribose and lysine and their cadmium(II) chelating affinity. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, 3 (12), 45-53.
16.   Suliburska J., Duda G., Krejpcio Z.: Wpływ palenia papierosów na stężenie wybranych mikroelementów w surowicy krwi i włosach osób dorosłych. Przegląd Lekarski, 2007, 64, 10, 710-712.
17.   Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Suliburska J., Wójciak R.W., Nogala-Kałucka M., Hoffmann A.: Wpływ zabiegów technologicznych na stopień uwalniania składników mineralnych z nasion łubinu białego odmiany Boros. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2007 z 522, 379-386.
 
2006
 
1.  Duda G., Suliburska J., Krejpcio Z., Wójciak R.W., Pupek-Musialik D., Łuczak M.: The effect of garlic preparation on serum iron. Zinc and copper level in hypertensive subjects. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15, 2A, Part I,66-68.
2.  Krejpcio Z., Lampart-Szczapa E., Suliburska J., Wójciak R.W., Hoffmann A.: A study on release of selected minerals from lupine seeds in vitro enzymatic digestion. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15, 2A, Part I, 121-123.
3.  DudaG., Suliburska J., Krejpcio Z., WójciakR.W., Pupek-MusialikD., Łuczak M.: Analysis of dietary intake of iron, copper and zinc and their serum and hair levels in hypertensive adults. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15, 2A, Part II, 252-255.
4.  KrejpcioZ., Wójciak R.W., Staniek H., Wierusz-Wysocka B.: Evaluation of the content of iron, zinc, copper and chromium in the hair of selected group of insulin-dependent diabetes mellitus patients. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15, 2A, Part II, 390-394.
5.   Wójciak R.W., Krejpcio Z., Gawęcki J., Walkowiak J.: Evaluation of zinc status in mucoviscidosis patients. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15, 2A, Part II, 550-553.
6.   Zielińska-Dawidziak M., GrajekK., Krejpcio Z., Staniek H., Grajek W.: Caco-2 cell culture as a model to study transepithelial transport of chromium applicated as the biomimetic cation [Cr3O(O2CCH2CH3)6(H2O)3]+. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15, 2A, Part II, 580-585.
7. Kuryl T., Krejpcio Z., Wójciak R.W., Lipko M., Debski B., Staniek H.: Chromium(III) propionate and dietary fructans supplementation stimulate erythrocyte glucose uptake and beta-oxidation in lymphocytes of rats. Biological Trace Element Research, 2006, 114 (1-3), 237-248.
8. Staniek H., Krejpcio Z., Szymusiak H., Zieliński R.: Ocena bezpieczeństwa suplementacji kompleksem chromu(III) z kwasem propionowym. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, 4 (9), 67-74.
9.   Staniek H., Król E., Krejpcio Z.: Ocena zawartości żelaza, cynku i miedzi w całodziennych racjach pokarmowych wybranych grup ludności. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2006, supl. 2 (47), 342-347.
 
 
2005
1.  Krejpcio Z., Sionkowski S., Król E.: Ocena jakości i bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci na podstawie zawartości metali ciężkich. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2005, 2(3), 86-90.
2.  Krejpcio Z., Sionkowski S., Król E., Bartela J.: Ocena jakości warzyw i ziemniaków pochodzących z terenu województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartości azotanów(V). Towaroznawcze Problemy Jakości, 2005, 4(5), 77-83.
3.  Krejpcio Z., Staniek, H., Śmigiel-Papińska D., Wójciak R.W., Król E.: Ocena zawartości wapnia, fosforu i magnezu w całodziennych racjach pokarmowych wybranych grup ludności. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 1, 133-136.
4.  Krejpcio Z., Król E., Wójciak R.W., Śmigiel-Papińska D., Staniek H., Sionkowski S.: Ocena poziomu metali ciężkich w wybranej grupie żywności wygodnej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 1, 218-222.
5.   Śmigiel-Papińaska D., Wójciak R.W., Krejpcio Z., Staniek H., Król E.: Ocena sposobu żywienia ciężarnych w aspekcie podaży wapnia i żelaza. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 1, 601-606.
6.   Lampart-Szczapa E., Krejpcio Z., Nogala-Kałucka M., Grzegorczyk K., Białous K., Wójciak R.W.: Wpływ procesów fermentacyjnych i hydrotermicznych na zawartość składników mineralnych w preparatach uzyskanych z nasion łubinu. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 1, 847-852.
7. Wieczorek D., Szymusiak H., Wieloch A., Zieliński R., Krejpcio Z., Wójciak R.W.: Wybrane metody identyfikacji i oceny czystości biomimetycznego kompleksu chromu(III) z kwasem propionowym. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 2, 880-885.
8. Wójciak R.W., Śmigiel-Papińska D., Staniek H., Król E., Krejpcio Z.: Zawartość wapnia, magnezu, cynku, miedzi i żelaza we włosach a występowanie chronicznej autodestrukcyjności w pracującej młodzieży akademickiej. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 2, 997-1002.
9. Gramza A., Korczak J., Wójciak R.W., Krejpcio Z., Hęś M., Jędrusik-Golińska A.: Wpływ dodatku Fe2+ na aktywność przeciwutleniającą ekstraktów herbaty. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 2, 1135-1139.
10.   Śmigiel-Papińska D., Wójciak R.W., Krejpcio Z.: Oszacowanie pobrania związków chloroorganicznych (PCDD, PCB) w całodziennych racjach pokarmowych osób dorosłych. Nowiny Lekarskie, 2005, 74, 4, 488-491.
11.   Gramza A., Wójciak R.W., Korczak J., Hęś M., Wiśniewska J., Krejpcio Z.: Influence of the Fe and Cu presence in tea extracts on antioxidant activity. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2005, 8, 4 (http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-30.html).
12.   Król E., Sobiech M., Krejpcio Z.: Ocena spożycia składników mineralnych w całodziennych racjach pokarmowych wybranej grupy wegetarian i niewegetarian. Żywność-Nauka-Technologia-Jakość 2005, 2 (43) Supl. 114-120.
13.   Wieczorek D., Zieliński R., Krejpcio Z., Szymusiak H.: Identification and purity control of nutritional chromium(III) supplements. Current Trends in Commodity Science, vol. II, Poznan, 2005, 1284-1291 (ISBN 83-7417-113-8).
14.   Krejpcio Z., Szymusiak H., Wójciak R.W., Zieliński R.: Biologicznie aktywne związki chromu(III) i ich znaczenie w żywieniu człowieka i farmakoterapii. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2005, 32, supl. 1, 495-498.
15.   Krejpcio Z., Król E., Czechlik M.: Jakość i bezpieczeństwo żywności funkcjonalnej. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, 2 (7), 1-1-106.
16.   Krejpcio Z., Szymusiak H.: Biologicznie aktywne związki chromu(III) – aspekty żywieniowe, towaroznawcze i toksykologiczne. Towaroznawcze Problemy Jakości. 2006, 1 (6), 29-47.